Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Amors Botschaft Wart' nur, du liebes Mägdelein

  • [LEER]
    Amors Botschaft Wart' nur, du liebes Mägdelein
Amors Botschaft Wart' nur, du liebes Mägdelein
Amors Botschaft Wart' nur, du liebes Mägdelein
Datierung
vorläufige Datierung 9. Dezember 1917
Hersteller_in
Verlag / Druck / Herausgeber : Rotophot AG (Berlin)
(Budapest (H))
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Abgebildete Person
Miss Wally
Sammlungskategorie

10.2 Engel ()

ID
os_ub_0009191

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
10_2-012

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0009191-2
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0009191-2
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)