Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Der Gott der Eisen wachsen lies

  • [LEER]
    Der Gott der Eisen wachsen lies
Der Gott der Eisen wachsen lies
Der Gott der Eisen wachsen lies
Hersteller_in
Verlag / Druck / Herausgeber : E. A. Schwerdtfeger & Co. AG (Berlin)
Komponist_in
Albert Methfessel
Textdichter_in
Ernst Moritz Arndt
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Bildbeschriftung
Gedruckte Beschriftung der Rückseite:
Kriegs-Postkarte

Normincipit
Der Gott, der Eisen wachsen ließ
Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

13.4.2 Nationallieder

ID
os_ub_0012056

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
13_4_2-002bo

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0012056-8
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0012056-8
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)