Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Wenduyne s/M Grand Hôtel Belle Vue

  • Wenduyne s/M Grand Hôtel Belle Vue
Datierung
vorläufige Datierung 21. November 1915
Hersteller
Ed. Nels
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

14.7.1.2 Westfront

ID
os_ub_0013368

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
14_7_1_2-024m

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0013368-2
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0013368-2
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)