Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Ich bleib' Dir treu!

  • [LEER]
    Ich bleib' Dir treu!
Ich bleib' Dir treu!
Ich bleib' Dir treu!
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Verknüpfte Schlagwörter

Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

15.2 Soldatenliebe

ID
os_ub_0014369

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
15_2-017m

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0014369-8
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0014369-8
Schenker_in
Prof. Dr. Ulrich Teske
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)