Kunstanstalt Langebarlels & Jürgenswar ansässig in Hamburg-Altona [Altona]