Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Bergmannsmarsch - Mein Annaberg

  • Bergmannsmarsch - Mein Annaberg
Hersteller
Grasersche Buchhandlung (R. Liesche)
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Normincipit
Heil und Segen dir
Sammlungskategorie

2.2 Verschiedene Regionen

ID
os_ub_0002025

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
2_2-000ln

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0002025-4
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0002025-4
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)