Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ 3. Elle - Voyons votre pouls...

  • 3. Elle - Voyons votre pouls...
Datierung
vorläufige Datierung 10. Oktober 1915
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Bildbeschriftung
Gedruckte Beschriftung der Rückseite:
Minenwerfer-Abteilung VII. Armeekorps (Stempel)

Sammlungskategorie

9.2 Paarbeziehungen

ID
os_ub_0008794

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
9_2-126

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0008794-2
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0008794-2
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)