Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Hoch Anna

  • [LEER]
    Hoch Anna
Hoch Anna
Hoch Anna
Datierung
vorläufige Datierung 25. Juli 1908
Hersteller_in
Verlag / Druck / Herausgeber : E. A. Schwerdtfeger & Co. AG (Berlin)
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Sammlungskategorie

9.5 Leb wohl - grüß' Gott'

ID
os_ub_0009069

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
9_5-025

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0009069-2
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0009069-2
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)