Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ [Leibniz Keks - Arbeit im Schützengraben]

  • [Leibniz Keks - Arbeit im Schützengraben]
Datierung
vorläufige Datierung 20. Dezember 1916
Maler/Zeichner_in
Walter Georgi
Hersteller
H. Bahlsens Keks-Fabrik
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Sammlungskategorie

12.6 Soldatenlieder und -leben

ID
os_ub_0010714

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
12_6-060e

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0010714-3
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0010714-3
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)