Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ [Luftkampf]

  • [Luftkampf]
Datierung
vorläufige Datierung 13. Januar 1909
Hersteller
Vitus Noever
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Bildbeschriftung
Gedruckte Beschriftung der Rückseite:
Gesetzlich geschützt 1908

Verknüpfte Schlagwörter

Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

13.5 Humor im Krieg

ID
os_ub_0012290

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
13_5-050

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0012290-4
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0012290-4
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)