Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Köln Panorama mit Hängebrücke. Köllen eijn Ikroijn/ Boven allen Steden schoijn.

  • [LEER]
    Köln Panorama mit Hängebrücke. Köllen eijn Ikroijn/ Boven allen Steden schoijn.
Köln Panorama mit Hängebrücke. Köllen eijn Ikroijn/ Boven allen Steden schoijn.
Köln Panorama mit Hängebrücke. Köllen eijn Ikroijn/ Boven allen Steden schoijn.
Datierung
vorläufige Datierung 1. April 1922
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Verknüpfte Schlagwörter

Sammlungskategorie

2.2.2 Der Rhein

ID
os_ub_0016492

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
2_2_2-000gp

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0016492-3
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0016492-3
Schenker_innen
Angelika Pytlik
Ferdinand Pytlik
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)